Se svatou církví, děti Panny Marie. © 2012
Narodila se v San Gervasio d'Adda, (dnešní Capriato San Gervasio), v malém městečku v provincii Bergamo v Itálii 4. září 1907 v rolnické rodině. Získala pouze základní vzdělání. Po několika letech práce v továrně vstoupila do Kongregace Naší Paní od apoštolů ve věku dvaceti let. Zde se její osobnost s velikým charismatem natolik rozvinula, že ve věku pouhých dvaceti pěti let byla zvolena za matku představenou zmíněné kongregace. Pomineme-li její duchovní kvality, sama její činnost na poli sociálním by postačila k tomu, aby jí zajistila místo v historii. Za dvanáct let misionářské činnosti založila více než sedmdesát středisek (všechna s nemocnicí, školou a kostelem) a nejvzdálenějších místech Afriky, Asie a Evropy. Jako první objevila lék na malomocenství, který extrahovala ze semene tropické rostliny. Tento lék byl později prozkoumán a zdokonalen a Pasteurově ústavu v Paříži. Povzbudila o práci Raula Follereaua, který šel v jejích stopách, budoval na jejích základech a je považován za apoštola malomocných. V letech 1939 -1941 naplánovala a uskutečnila projekt "Město malomocných" u Azopte na Pobřeží slonoviny. Bylo to ohromné středisko pro péči o malomocné o rozloze 200 tisíc m2. Dodnes zůstává jedním z hlavních středisek toho druhu v Africe i na celém světě. V uznání tohoto velkého úspěchu udělila Francie svou nejvyšší národní poctu za sociální dílo misionářkám z Kongregace Naší Paní od apoštolů, jejíž nejvyšší představenou v letech 1935 až 1947 byla Matka Eugenie. Matka Eugenie se vrátila k Otci 10. srpna 1990. Jejím největším odkazem pro nás je Otcovo poselství "Otec mluví ke svým dětem”, jediné soukromé zjevení, a němž se projevil Bůh Otec osobně a které bylo uznáno církví za autentické po deseti letech nejpřísnějšího zkoumání. No začátku textu citujeme prohlášení mons. Alexandra Caillota, grenobelského biskupa, které sepsal po vyšetřování. Pozoruhodné je, že Bůh Otec nadiktoval poselství Matce Eugenii v latině, pro ni ve zcela neznámém jazyce. V roce 1981 se toto poselství dostalo k nám a a roce 1982 - v jeho padesátém výročí - jsme ho uveřejnili a italštině. Mnoho zázraků milosti způsobených tímto poselstvím nás vedlo k tomu, abychom ho rozdávali zdarma, zejména ve věznicích, kasárnách a nemocnicích. Kromě angličtiny bylo přeloženo do francouzštiny, italštiny a jiných jazyků. Otec Andrea D'Ascanio OFM Cap  
Bůh je mým Otcem
Úvod Svědectví církve Část I. K Papeži K Biskupovi Část II. matka Eugenie
Toto volání slyšíme v dnešním světě stále častěji. Lidé opět uznávají, že Bůh je opravdu jejich Otcem. Proto považujeme za svou povinnost uveřejnit poselství, které poskytuje Bůh Otec světu prostřednictvím sestry Eugenie Efisabety Ravasiové, jež ho tolik milovala, a které uznala církev za právoplatné. Považujeme za vhodné uvést toto dílo svědectvím bývalého grenobelského biskupa, Jeho Excelence Alexandra Caillota. V roce 1935 zřídil komisi odborníků z různých částí Francie, aby vedli diecézní vyšetřování, které trvalo deset let. Jejími čteny byli generální vikář grenobelského biskupa mons. Guerry, teolog, bratří jezuité Albert a August Valencin-Amons, kteří patří k předním autoritám v oboru filosofie a teologie a jsou odborníky v hodnocení takovýchto případů, a také dva lékaři, z nichž jeden byl psychiatr. Jsme si jisti, že toto poselství pomůže lidem pochopit, jak hluboká je Páska, kterou Otec chová ke každému z nás, a doufáme, že se mu dostane co možná nejširšího zveřejnění. Kdo je Matka Eugenie, kterou Bůh Otec nazvat "svou milovanou dcerou”, "svou květinkou"? Domnívám se, že Matka Eugenie je jedno z největších světel našich dob, malý prorok nové církve, v níž je Otec středem a vrcholem celého lidstva a v jejíž jednotě tkví nejvyšší ideál spirituality. Ona je světlo, které Otec dal světu v dnešní době zmatku a temnot, abychom v něm mohli spatřit cestu k následování.
imprimatur Petrus Canisius van Lierde Vacarius Generalis et Vicarius Civitatis Vaticanae Roma, die 13 Martii 1989
Úvod